Rangkaian Mikroelektronik, Edisi Kedua

Mikroelektronik

Tujuan buku ini ialah mengembangkan kemampuan membaca untuk menganalisis dan merancang rangkaian elektronik, baik analog maupun digital, diskret dan terpadu.