FARMAKOKINETIK KONSEP DASAR UTK : -PENGEMBANGAN OBAT -KALKULASI REGIGIMEN DOSIS -PENGENDALIAN MUTU OBAT -TAKSIKOKINETIK