PENAPISAN KANDUNGAN KIMIA DAN UJI ANTI KHAMIR EKSTRAK DAUN LIDAH MERTUA (Sansevieria trifasciata) TERHADAP KHAMIR Candida parapsilosis

No: 46